Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 18/2014 (11.2.2014.), Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

353

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAJEDNIČKIH PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju sadržaj i način vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar), koji vodi Agencija za poljoprivredno zemljište.

Članak 2.

U Registar se upisuju podaci o proizvodno-tehnološkim cjelinama poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi, a može se nalaziti unutar ili izvan zaštićenog područja.

Članak 3.

U Registar se upisuju sljedeći podaci o zajedničkom pašnjaku:

– Mjesto gdje se nalazi – jedinica lokalne samouprave,

– Katastarska općina,

– Broj z.k. uloška,

– Broj posjedovnog lista,

– Katastarska čestica (broj, kultura, površina),

– Sveukupna površina zajedničkog pašnjaka,

– Stvarno stanje katastarske kulture – što u naravi predstavlja (pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište).

Članak 4.

Registar se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 5.

Podaci iz Registra su javni.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/125

Urbroj: 525-07/0365-14-5

Zagreb, 31. siječnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.