Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade

NN 20/2014 (14.2.2014.), Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za praćenje implementacije preporuke Vijeća europske unije - Garancija za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

377

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA PRAĆENJE IMPLEMENTACIJE PREPORUKE VIJEĆA EUROPSKE UNIJE – GARANCIJA ZA MLADE

I.

Ovom Odlukom osniva se Međuresorna radna skupina za praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade (u daljnjem tekstu: Međuresorna radna skupina), radi koordinacije tijela nadležnih za provedbu politika usmjerenih olakšavanju prelaska mladih osoba iz obrazovanja ili neaktivnosti na tržište rada.

II.

Zadaće Međuresorne radne skupine su:

– koordinacija i praćenje implementacije Preporuke Vijeća Europske unije – Garancija za mlade (u daljnjem tekstu: Garancija za mlade),

– praćenje provedbe i učinkovitosti predloženih mjera i aktivnosti u nadležnosti tijela državne uprave iz područja obrazovanja i usavršavanja te zapošljavanja mladih osoba,

– koordinirani razvoj politika usmjerenih na prijelaz mladih osoba iz sustava obrazovanja u svijet rada,

– promicanje Garancije za mlade kao alata za unaprjeđenje položaja mladih na tržištu rada,

– organiziranje tematskih sjednica o aktualnim izazovima i trendovima na tržištu rada,

– suradnja sa Savjetom ministra rada i mirovinskoga sustava za izradu Plana implementacije Garancije za mlade na kontinuiranom unaprjeđenju Garancije za mlade,

– ostali poslovi na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, a iz djelokruga Međuresorne radne skupine.

III.

U Međuresornu radnu skupinu imenuju se:

– prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med, ministar rada i mirovinskoga sustava, predsjednik Međuresorne radne skupine

– Božidar Štubelj, zamjenik ministra rada i mirovinskoga sustava, zamjenik predsjednika Međuresorne radne skupine

– mr. sc. Boris Lalovac, zamjenik ministra financija, član

– Snježana Španjol, zamjenica ministra poljoprivrede, članica

– Senada Dürrigl, pomoćnica ministra gospodarstva, članica

– Matija Derk, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, član

– Vjekoslav Rakamarić, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta, član

– Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma, član

– Hrvoje Sadarić, pomoćnik ministrice socijalne politike i mladih, član

– prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta, članica

– Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministrice kulture, član

– dr. sc. Igor Vidačak, ravnatelj Ured za udruge, član.

IV.

Predsjednik Međuresorne radne skupine može, prema potrebi, u rad Međuresorne radne skupine uključiti i predstavnike drugih nadležnih tijela i institucija.

V.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja stručne i administrativne poslove za Međuresornu radnu skupinu, te operativno prati i koordinira implementaciju Garancije za mlade.

VI.

Sredstva za rad Međuresorne radne skupine osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/28

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 6. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.