Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole

NN 20/2014 (14.2.2014.), Pravilnik o visini naknade za stranu dozvolu i visini naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

388

Na temelju članka 82. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA STRANU DOZVOLU I VISINI NAKNADE ZA TROŠAK POSTUPKA RASPODJELE STRANE DOZVOLE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina naknade za stranu dozvolu i visina naknade za trošak postupka raspodjele strane dozvole koju plaća prijevoznik.

Članak 2.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Italije, iznosi 250,00 kn mjesečno.

Članak 3.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja vrijedi na teritoriju Republike Italije, a ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije, iznosi 150,00 kn mjesečno.

Članak 4.

Naknada za korištenje CEMT dozvole koja ne vrijedi na teritoriju Republike Austrije niti na teritoriju Republike Italije iznosi 125,00 kn mjesečno.

Članak 5.

Naknada za korištenje dnevnika putovanja iznosi 100,00 kn, a uplata se obavlja jednokratno do ispunjenja dnevnika.

Članak 6.

Naknada za korištenje pojedinačne dozvole iznosi 5,00 kn.

Članak 7.

Naknada za trošak postupka raspodjele pojedinačne dozvole iznosi 5,00 kn.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o visini naknade za stranu dozvolu i visinu naknade za trošak postupka raspodjele stranih dozvola, klasa: 011-01/11-02/18, urbroj: 530-07-11-01 od 8. ožujka 2011. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/12

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 7. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.