Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

NN 22/2014 (19.2.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

22 19.02.2014 Odluka o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

412

Na temelju članka 58. Zakona o udomiteljstvu (»Narodne novine«, broj 90/2011 i 78/2012) donosim

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI MJESEČNE NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Članak 1.

U Odluci o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (»Narodne novine«, broj 82/2002) u članku 1. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. za smještaj HIV pozitivnog djeteta i djeteta koji boluje od centralnog hiperventilacijskog sindroma 1250% osnovice«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/1

Urbroj: 519-03-1-2/2-14-1

Zagreb, 7. veljače 2014.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i ministrica
socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.