Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 22/2014 (19.2.2014.), Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

418

Nakon uspoređivajna s izvornim oblikom utvrđene su pogreške u Pravilniku o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 11/14. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenom u »Narodnim novinama« br. 11/14. podatci pod šifrom HZZO-a prema ISO 9999 zamjenjuju se sljedećim podatcima:

»

RB

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Nositelj upisa u očevidnik medicinskih proizvoda HALMED-a

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Jedinična vrijednost u kn bez PDV-a

Stopa PDV-a

Jedinična vrijednost u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1534a

030318123402

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara 231a

Messer Croatia Plin d.o.o.

Messer Croatia plin

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara, Messer

Punjenje boca medicinskim kisikom, 3 do 5 litara, Messer

16,18

14

1a

NE

kom.

2

3 mj.

3 mj.

3 mj.

67,00

5%

70,35

 

S

SP

Boca napunjena medicinskim kisikom, za osigurane osobe koje su opskrbljene koncentratorima kisika, kao rezervna opskrba.

U indikacijama za primjenu iza Popisa pomagala iza indikacije broj 231 dodaje se nova indikacija broj 231a koja glasi:

231a Samo kod prve opskrbe i kod povećane količine obavezno predlaže specijalist pedijatar, pulmolog ili specijalist interne medicine, pulmolog.«

Klasa: 025-04/14-01/35

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 13. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

22 19.02.2014 Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima