Uredba o računanju vremena u 2014. godini

NN 24/2014 (21.2.2014.), Uredba o računanju vremena u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

439

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o računanju vremena (»Narodne novine«, br. 27/93 i 33/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

UREDBU

O RAČUNANJU VREMENA U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2. 2. 2001.).

Članak 2.

Ljetno računanje vremena u 2014. godini počinje 30. ožujka 2014. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

Članak 3.

Ljetno računanje vremena u 2014. godini završava 26. listopada 2014. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Članak 4.

Sat koji se 26. listopada 2014. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/03

Urbroj: 50301-09/06-14-4

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.