Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini

NN 25/2014 (24.2.2014.), Odluka o koeficijentu korekcije za minimalni pristupni paket u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

451

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. donijela

ODLUKU

O KOEFICIJENTU KOREKCIJE ZA MINIMALNI PRISTUPNI PAKET U 2014. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuje se koeficijent korekcije od 0,5 za minimalni pristupni paket, koji pruža upravitelj infrastrukture za vozni red u 2014. godini, poštujući načelo jednakih i nediskriminirajućih naknada za željezničke usluge iz članka 24. stavka 2. Zakona o željeznici.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/43

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.