Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. - 2014.

NN 28/2014 (27.2.2014.), Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. - 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. - 2014.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

475

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O USPOSTAVLJANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA FINANCIJSKOG MEHANIZMA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2009. – 2014. GODINE I FINANCIJSKOG MEHANIZMA KRALJEVINE NORVEŠKE 2009. – 2014. GODINE

I.

Ovom se Odlukom uspostavlja sustav upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009.-2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. – 2014. godine (u daljnjem tekstu: Sustav) kao financijskih mehanizama na raspolaganju Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2009. – 2014. godine, a sa svrhom pridonošenja smanjenju gospodarske i socijalne nejednakosti u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju odnosa između Kraljevine Norveške, Kneževine Lihtenštajna, Islanda (u daljnjem tekstu: države darovateljice) i Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: država korisnica).

II.

U Sustavu iz točke I. ove Odluke uspostavljaju se sljedeća tijela: Nacionalna fokalna točka, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za reviziju, Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima, Program Operator, Odbor za praćenje provedbe, Korisnička tijela.

Jedna institucija može obnašati funkcije više pojedinih tijela iz stavka 1. ove točke u okviru financijskih mehanizama.

III.

Nacionalna fokalna točka je nacionalno tijelo koje je odgovorno za cjelokupnu implementaciju Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2009. – 2014. godine i Financijskog mehanizma Kraljevine Norveške 2009. – 2014. godine, te za implementaciju, nadzor, provjeru i evaluaciju programa i projekata unutar navedenih financijskih mehanizama.

Nacionalna fokalna točka iz stavka 1. ove točke je Sektor za programe EU u Upravi za strateško planiranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

IV.

Tijelo za ovjeravanje je nacionalno tijelo koje djeluje kao riznica za traženje i prihvat sredstava država darovateljica.

Tijelo za ovjeravanje iz stavka 1. ove točke je Sektor za poslove Nacionalnog fonda u Državnoj riznici Ministarstva financija.

V.

Tijelo za reviziju je nacionalno tijelo koje je funkcionalno neovisno od Nacionalne fokalne točke i Tijela za ovjeravanje, te je odgovorno za provjeru učinkovitosti funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole na razini države korisnice.

Tijelo za reviziju iz stavka 1. ove točke je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

VI.

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima je nacionalno javno tijelo koje je nadležno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima.

Tijelo odgovorno za pripremu i podnošenje izvješća o nepravilnostima iz stavka 1. ove točke je Služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara, u sklopu Ministarstva financija.

VII.

Program Operator je općenito odgovoran za upravljanje programom.

Program Operator iz stavka 1. ove točke je Sektor za programe EU u Upravi za strateško planiranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

VIII.

Odbor za praćenje provedbe odgovoran je za praćenje provedbe programa u okviru financijskih mehanizama iz točke I. ove Odluke.

IX.

Korisnička tijela odgovorna su za provedbu programa u okviru financijskih mehanizama iz točke I. ove Odluke.

X.

Sva tijela koja ovom Odlukom postaju tijela u Sustavu iz točke I. ove Odluke dužna su prilagoditi organizacijsku strukturu na taj način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguraju ispunjavanje funkcija propisanih ovom Odlukom.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/45

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 20. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.