Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

NN 28/2014 (27.2.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

483

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. veljače 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (»Narodne novine«, broj 22/14), za energetski subjekt PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. Veslačka 2-4, Zagreb, za prvo regulacijsko razdoblje 1. travnja 2014. – 31. prosinca 2016., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke

Oznaka tarifne stavke

Naziv tarifne stavke

Iznosi tarifnih stavki za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)

Mjerna jedinica

T
2014.

T+
2015.

T+2
2016.

Tarifna stavka za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini

TSBU

Tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta

1.481.636,01

1.608.014,01

1.745.171,57

kn/SBU

Tarifne stavke za ugovorene pojedinačne stalne usluge na godišnjoj razini

TS,UTIS

Tarifna stavka za stalni kapacitet utiskivanja

1,2156

1,3192

1,4318

kn/kWh/dan

TS,POV

Tarifna stavka za stalni kapacitet povlačenja

0,9724

1,0554

1,1454

kn/kWh/dan

TS,RV

Tarifna stavka za stalni radni volumen

0,0132

0,0143

0,0155

kn/kWh

Tarifna stavka za ugovorene pojedinačne prekidive usluge na dnevnoj razini

TP,UTIS

Tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet utiskivanja

0,0089

0,0097

0,0105

kn/kWh/dan

TP,POV

Tarifna stavka za prekidivi nenominirani kapacitet povlačenja

0,0072

0,0078

0,0084

kn/kWh/dan

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 73/09).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2014. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/14-01/61
Urbroj: 371-01/14-03
Zagreb, 24. veljače 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

28 27.02.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina 28 27.02.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina