Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

NN 29/2014 (28.2.2014.), Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

488

Na temelju članka 5.a stavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O CIJENI PLINA PO KOJOJ JE OPSKRBLJIVAČ NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA DUŽAN PRODAVATI PLIN OPSKRBLJIVAČIMA U JAVNOJ USLUZI OPSKRBE PLINOM ZA KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVO

I.

Ovom Odlukom određuje se cijena plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo.

II.

Cijena plina iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 0,2595 kn/kWh.

III.

U cijenu plina iz točke II. ove Odluke uključen je trošak naknade za korištenje transportnog sustava i trošak naknade za prekoračenje ugovorenog kapaciteta sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i korištenje ostalih usluga sukladno odredbama Pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak naknade za organiziranje tržišta plina i svi troškovi temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina.

IV.

Cijena plina iz točke II. ove Odluke ne uključuje naknadu za prekoračenje ili manje preuzete količine plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge kao ni porez na dodanu vrijednost.

V.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je obrazac adhezijskog ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge objaviti na svojim internetskim stranicama do 7. ožujka 2014. godine.

VI.

Opskrbljivač u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo dužan je do 21. ožujka 2014. godine sklopiti ugovor o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge, s opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu plina koji opskrbljuje opskrbljivače u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo, sukladno obrascu adhezijskog ugovora iz točke V. ove Odluke.

VII.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je, na sekundarnom tržištu kapaciteta sklapanjem ugovora o prijenosu ugovora o transportu plina sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava, opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina prenijeti iznos ugovorenog kapaciteta na izlazu iz transportnog sustava, koji je opskrbljivač u obvezi javne usluge ugovorio s operatorom transportnog sustava za potrebe opskrbe u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2014. godine.

VIII.

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je sklopiti ugovor iz točke VII. ove Odluke s opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu plina do 28. ožujka 2014. godine.

IX.

Cijena plina iz točke II. ove Odluke određuje se za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/51

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 27. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.