Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina

NN 29/2014 (28.2.2014.), Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

489

Na temelju članka 5.a stavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA

I.

Za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određuje se Hrvatska elektroprivreda d.d.

II.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina iz točke I. ove Odluke dužan je, po reguliranim uvjetima, prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo te osigurati pouzdanu i sigurnu opskrbu, uključujući i uvoz plina u Republiku Hrvatsku.

III.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina iz točke I. ove Odluke određuje se na razdoblje do 31. ožujka 2017. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/55

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 27. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.