Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

NN 29/2014 (28.2.2014.), Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

490

Na temelju članka 5.a stavka 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU OBVEZE PROIZVOĐAČU PRIRODNOG PLINA PRODAJE PRIRODNOG PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuje se energetskom subjektu INA – Industrija nafte d.d. kao proizvođaču prirodnog plina na području Republike Hrvatske obveza prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina.

II.

Obveza prodaje prirodnog plina iz točke I. ove Odluke određuje se na godišnjoj razini u količini od:

– 5.800.000 MWh za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine,

– 5.800.000 MWh za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine,

– 5.800.000 MWh za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

III.

Obveza prodaje prirodnog plina iz točke I. ove Odluke određuje se na dnevnoj razini u količini od:

– 15.890,41 MWh za razdoblje od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine,

– 15.890,41 MWh za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine,

– 15.890,41 MWh za razdoblje od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

IV.

Opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina dozvoljeno je odstupanje od količine prirodnog plina iz točke II. ove Odluke u rasponu od +/- 10%.

V.

Opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina dozvoljeno je odstupanje od količine prirodnog plina iz točke III. ove Odluke u rasponu od +/- 15%.

VI.

Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je količine prirodnog plina iz točke II. ove Odluke prodavati isključivo opskrbljivačima u obvezi javne usluge za opskrbu plinom kupaca iz kategorije kućanstvo i onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba kojom se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija.

VII.

Mjesto isporuke količine prirodnog plina koju je proizvođač prirodnog plina dužan isporučiti opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina je virtualna točka trgovanja određena Pravilima o organizaciji tržišta plina i Mrežnim pravilima transportnog sustava.

VIII.

Proizvođač prirodnog plina obvezan je prodavati količine prirodnog plina iz točaka II. i III. ove Odluke s dozvoljenim odstupanjima iz točaka IV. i V. ove Odluke opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina do 31. ožujka 2017. godine.

IX.

Proizvođač prirodnog plina iz točke I. ove Odluke dužan je sklopiti ugovor o prodaji prirodnog plina s opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu plina koji opskrbljuje opskrbljivače u javnoj usluzi opskrbe za kupce iz kategorije kućanstvo sukladno odredbama ove Odluke i Odluke o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina, do 21. ožujka 2014. godine.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/56

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 27. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.