Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

NN 29/2014 (28.2.2014.), Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

491

Na temelju članka 5.a stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU PRIORITETA PRILIKOM PROVOĐENJA POSTUPKA ZA RASPODJELU KAPACITETA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA OPSKRBLJIVAČU NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuje se prioritet prilikom provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina, odnosno raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta od strane operatora sustava skladišta plina, imenovanom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina.

II.

Energetski subjekt Podzemno skladište plina d.o.o., kao operator sustava skladišta plina dužan je prilikom provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina, odnosno standardnih paketa skladišnog kapaciteta, raspodijeliti 70% ukupno raspoloživog broja standardnih paketa skladišnog kapaciteta imenovanom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu.

III.

Operator sustava skladišta plina dužan je raspoloživi broj standardnih paketa skladišnog kapaciteta raspodjeljivati u postotnom iznosu iz točke II. ove Odluke imenovanom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina do 31. ožujka 2017. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/57

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 27. veljače 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.