Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

NN 29/2014 (28.2.2014.), Pravilnik o kriterijima za obavljanje malog ribolova u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

500

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA OBAVLJANJE MALOG RIBOLOVA U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za obavljanje malog ribolova u 2014. godini.

Članak 2.

(1) Obavljanje malog ribolova dopušteno je:

– ovlaštenicima Odobrenja za mali ribolov s prebivalištem na otocima i poluotoku Pelješcu kojima je izdana Potvrda o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade za 2013. godinu i

– ostalim ovlaštenicima Odobrenja za mali ribolov kojima je izdana Potvrda o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2013. godinu i uz dokaz o uplati naknade za obavljanje malog ribolova za 2014. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu propisanom člankom 2. Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova (»Narodne novine«, broj 128/2000).

(2) Potvrde o pravu na obavljanje malog ribolova bez obveze plaćanja naknade, kao ni Potvrde o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za 2014. godinu neće se izdavati.

(3) Za vrijeme obavljanja malog ribolova na plovilu kojim se obavlja mali ribolov, odnosno ukoliko se ribolov obavlja s obale kod ovlaštenika, moraju se nalaziti odobrenje i potvrda iz stavka 1. ovoga članka, kao i dokaz o uplati naknade za ovlaštenike iz alineje 2. stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/05

Urbroj: 525-13/0323-14-4

Zagreb, 25. veljače 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.