Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

NN 31/2014 (7.3.2014.), Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju projekta e-Građani

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

549

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POKRETANJU PROJEKTA e-GRAĐANI

U Odluci o pokretanju projekta e-Građani (»Narodne novine«, broj 52/2013) u točki VIII. stavku 1. broj: »60« zamjenjuje se riječju: »godine«.

U točki IX. riječ: »uprave« zamjenjuje se riječju: »financija«.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/58

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.