Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN 31/2014 (7.3.2014.), Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

553

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ I PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, te vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe.

Članak 2.

(1) Pod vozilom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se: osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, osobni automobil za shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, posebni linijski i linijski prijevoz, autobus, teretni automobil, skup vozila i priključna vozila koja mogu vući autobusi i teretni automobili.

(2) Skupni naziv za vozila namijenjena za prijevoz tereta u smislu ovoga Pravilnika je »teretno vozilo«.

II. VOZILA ZA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ

1. Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz

Članak 3.

Osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– ugrađen taksimetar odobrenog tipa, umjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ovjeren cjenik autotaksi usluge postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu,

– ugrađenu svjetleću oznaku »TAXI« na krovu vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,

– na svjetlećoj oznaci »TAXI« istaknut evidencijski broj taksi prijevoznika,

– najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila,

– ugrađeno stražnje svjetlo za maglu u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera u skladu s Pravilnikom ECE-R 48.

Članak 4.

Prijevoznik koji već obavlja djelatnost autotaksi prijevoza, a mijenja vozilo, kao i prijevoznik koji tek počinje obavljati djelatnost autotaksi prijevoza, mora posjedovati vozilo koje osim uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 14 i ECE-R 16,

– ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima u skladu s Pravilnikom ECE-R 25 i ECE R 17,

– ugrađen klima-uređaj,

– ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS) u skladu s Pravilnikom ECE-R 13,

– ugrađene zračne jastuke najmanje za vozača i suvozača,

– ugrađeno treće kočno svjetlo u skladu s Pravilnikom ECE-R 48,

– ako je vozilo opremljeno vučnom kukom, ista mora biti EURO izvedbe,

– zapremina prtljažnog prostora smije iznositi najmanje 310 litara (VDA).

2. Osobni automobil kojim se obavlja javni prijevoz putnika

Članak 5.

(1) Osobni automobil (7+1) i (8+1) kojim se obavlja shuttle prijevoz i povremeni prijevoz, te osobni automobil (8+1) kojim se obavlja posebni linijski i linijski prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće uvjete: ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm.

(2) Prilikom obavljanja prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti prijevoza kojeg obavlja, u vozilu mora biti istaknut natpis o vrsti prijevoza: » SHUTTLE PRIJEVOZ, »POVREMENI PRIJEVOZ«, »POSEBNI LINIJSKI« ili »LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA«.

(3) Ako se osobnim vozilom (8+1) obavlja linijski prijevoz putnika potrebno je istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, ili naziv odredišta ako se prijevoz obavlja unutar zona koje određuju jedinice lokalne samouprave.

3. Autobus

Članak 6.

(1) Autobus namijenjen za prijevoz putnika mora ispunjavati najmanje sljedeće uvjete:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe-obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa. Podaci navedeni na bočnim stranama autobusa moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm,

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela),

– osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno;

– svi znakovi obavijesti i natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku.

(2) Autobus (razred I. – gradski autobus), kojim se obavlja prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave, mogu umjesto naziva iz stavka 1. podstavak 1. ovog članka imati prepoznatljivu oznaku tvrtke, te ne moraju ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka.

Članak 7.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski, povremeni ili shuttle prijevoz putnika, osim uvjeta propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– za autobuse u linijskom prijevozu istaknut natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, te usputnog stajališta linije kojom se označava smjer, osim za prijevoz putnika na linijama unutar zona koje uređuju jedinice lokalne samouprave, gdje je dovoljno imati samo naziv odredišta prema kojem autobus vozi,

– za autobuse u povremenom prijevozu istaknut natpis »POVREMENI PRIJEVOZ«,

– za autobuse u shuttle prijevozu istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ« i relaciju prijevoza te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik,

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu,

– numerički označeno svako sjedeće mjesto u autobusu II. i III. razreda, te A i B.

(2) Autobus (razred I.) kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave ne mora ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika do 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) mora osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika imati značajke autobusa I. ili II. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (gradski ili međumjesni autobus).

(2) Linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km od polazišta (u jednom smjeru) može se obavljati i autobusima III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobusi).

Članak 9.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 100 km, a manjim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru), osim uvjeta propisanih u člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeći uvjet:

– značajke autobusa II. ili III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

Članak 10.

Autobus kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika na udaljenostima većim od 700 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člancima 6. i 7. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa III. razreda prema Pravilniku ECE-R 36 (turistički autobus),

– ugrađen klima-uređaj,

– ugrađene pojaseve najmanje za prvi red sjedala ispred kojeg nema sjedala s rukohvatom u skladu s Pravilnikom ECE-R 16;

– ugrađen sanitarni čvor + WC.

4. Teretno vozilo

Članak 11.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora najmanje imati sljedeće:

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, odnosno podacima iz sudskog odnosno obrtnog registra ako se prijevoz obavlja vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

Članak 12.

Vozilo koje sudjeluje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta temeljem ITF završnog dokumenta /rezolucija CEMT-a), ne mora imati Potvrdu o zadovoljavanju posebnih uvjeta iz ovoga Pravilnika.

III. VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

1. Autobus

Članak 13.

(1) Autobus koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora imati:

– istaknut napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama autobusa.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– unutrašnjost autobusa, čistu i neoštećenu (sjedala, podovi, bočne stranice, rasvjetna tijela) i osnovni pribor za interventno čišćenje (metla, lopatica, posuda, spužva i sl.),

– uređaj za zagrijavanje i prozračivanje vozila,

– vanjske površine autobusa neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno,

– svi obavijesni natpisi unutar autobusa (ULAZ, IZLAZ, IZLAZ ZA NUŽDU i sl.) moraju biti na hrvatskom jeziku,

– označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu.

Članak 14.

Autobus kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe na udaljenostima većim od 100 km udaljenosti od polazišta (u jednom smjeru) osim uvjeta propisanih člankom 13. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

– značajke autobusa II. ili III. prema Pravilniku ECE-R 36 (međumjesni ili turistički autobus).

2. Teretno vozilo

Članak 15.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora najmanje imati sljedeće:

– istaknut natpis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE«,

– ime i prezime te prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama teretnog vozila.

(2) Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm:

– vanjske površine teretnog vozila neoštećene, a ako su sanirane, sanacija mora biti izvedena uredno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila, izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri redovnom tehničkom pregledu vozila. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom preventivnom pregledu vozila.

(2) Za izdavanje Potvrde iz stavka 1. ovoga članka stanica za tehnički pregled naplaćuje naknadu čiju visinu utvrđuje ovlaštena stručna organizacija. Suglasnost na visinu naknade daje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture.

(3) Potvrda se izdaje za vozilo (osobni automobil, autobus, teretni automobil i priključno vozilo) zasebno.

(4) Evidenciju izdanih potvrda vodi stanica za tehnički pregled vozila. Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

(5) Stanica za tehnički pregled dostavlja evidenciju iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

(6) Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila tiskana je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 17.

Potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo izdaje se prijevozniku, odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe na temelju sljedećih dokumenata:

– račun o kupnji vozila,

– ugovor o leasing zakupu vozila,

– prometna dozvola.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine« br. 120/2005 i 102/2007).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/20

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 28. veljače 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

»Naziv, adresa i telefonski broj

stanice za tehnički pregled koja je

obavila pregled i izdala potvrdu«

Broj potvrde ________

                                             POTVRDA
   O ISPUNJAVANJU POSEBNIH UVJETA ZA VOZILO
                          KOJIM SE OBAVLJA PRIJEVOZ

»Vrsta prijevoza za koju se izdaje potvrda«

__________________________________________________

Datum pregleda:

Sat izdavanja potvrde:

Potvrda vrijedi do:

__________________________________________________

OSNOVNI IDENTIFIKACIJSKI PODACI O VOZILU

Vrsta vozila:

Marka vozila:

Model vozila:

Tip vozila:

VIN oznaka:

Oblik karoserije:

Godina puštanja u promet:

Godina prve registracije u RH:

__________________________________________________

OCJENA STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA:

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
(»Narodne novine« broj 82/2013) stanica za tehnički pregled potvrđuje da
promatrano vozilo ispunjava uvjete iz članka ______ »Pravilnika o posebnim
uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite
potrebe« (»Narodne novine«, broj 31/2014)

»vrsta vozila«

za sudjelovanje u

»vrsta prijevoza za koje vozilo zadovoljava«

Ova potvrda vrijedi samo uz prometnu dozvolu vozila.

__________________________________________________

Nadzornik: »broj licence, ime i prezime nadzornika«

M. P.

31 07.03.2014 Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe 31 07.03.2014 Pravilnik o posebnim uvjetima vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe