Rješenje o imenovanju glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o imenovanju glasnogovornika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

569

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 7. stavka 2. Uredbe o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 145/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU GLASNOGOVORNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se NIKOLA JELIĆ glasnogovornikom Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/14-01/60

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.