Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskoga hidrografskog instituta

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskoga hidrografskog instituta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

570

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 34. stavka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/98, 110/98 i 163/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA HRVATSKOGA HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Razrješuje se doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ dužnosti ravnatelja Hrvatskoga hidrografskog instituta, s danom 21. veljače 2014. godine, na osobni zahtjev.

Klasa: 080-02/14-02/05

Urbroj: 5030115/1-14-03

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.