Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

573

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. stavka 3. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/2004, 44/2005 i 30/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Imenuje se MARIJAN VARGA članom Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

Klasa: 080-02/14-01/57

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.