Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

574

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 6. stavka 1. Uredbe o osnivanju javne ustanove »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« (»Narodne novine«, broj 54/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE »MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR«

1. Imenuje se PREDRAG MATIĆ, ministar branitelja, predsjednikom Upravnog vijeća javne ustanove »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«, na prijedlog Ministarstva branitelja.

2. Za članove Upravnog vijeća javne ustanove »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«, imenuju se:

– BOJAN GLAVAŠEVIĆ, na prijedlog Ministarstva branitelja

– general pukovnik SLAVKO BARIĆ, na prijedlog Ministarstva obrane

– SABINA GLASOVAC, na prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– DRAŽEN ALERIĆ, na prijedlog Ministarstva kulture

– VESNA RAJKOVIĆ, na prijedlog Ministarstva turizma

– GORENKA BULJ, na prijedlog Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– doc. dr. sc. ANTE NAZOR, na prijedlog Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

– ŽELJKO CIRBA, na prijedlog Vukovarsko-srijemske županije

– ŽELJKO SABO, na prijedlog Grada Vukovara

– ANA HERMAN, na prijedlog Ministarstva branitelja, kao predstavnica udruga proisteklih iz Domovinskog rata

– NIKŠA CRNČEVIĆ, na prijedlog Ministarstva branitelja, kao predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata

– PAVAO SALOPEK, na prijedlog Ministarstva branitelja, kao predstavnik udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Klasa: 080-02/14-01/52

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.