Rješenje o razrješenju članice Nadzornog odbora Financijske agencije

NN 32/2014 (12.3.2014.), Rješenje o razrješenju članice Nadzornog odbora Financijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

579

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 12. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE

Razrješuje se SLAVKA MALENICA dužnosti članice Nadzornog odbora Financijske agencije.

Klasa: 080-02/14-02/32

Urbroj: 5030115/1-14-03

Zagreb, 5. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.