Izmjena Statističkih standarda osiguranja

NN 32/2014 (12.3.2014.), Izmjena Statističkih standarda osiguranja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

591

Na temelju članka 80. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2014. donosi

IZMJENU

STATISTIČKIH STANDARDA OSIGURANJA

Članak 1.

Obrasci broj 49. i 50. iz priloga Statističkih standarda osiguranja (»Narodne novine« broj 6/07, 39/12 i 149/13) koji glase:

»49. SP-1-O-EU rizici Statistički podaci o osiguranju za razdoblje

50. SP-16-O-EU Statistički podaci o troškovima pribave i stanju razgraničenih troškova pribave za godinu«

zamjenjuju se novim obrascima iz priloga ove Izmjene Statističkih standarda osiguranja.

Članak 2.

Ova Izmjena Statističkih standarda osiguranja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/46

Urbroj: 326-660-14-5

Zagreb, 7. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.


 SP_1_EU_NJ-U

SP_1_EU_G-N

SP_1_EU_A-F

SP-16-O-EU32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja 32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja 32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja 32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja 32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja 32 12.03.2014 Izmjena Statističkih standarda osiguranja