Odluka o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

NN 33/2014 (14.3.2014.), Odluka o imenovanju Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

597

Na temelju članka 125. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 93. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10., 57/11., 130/11., 72/13. i 148/13.) Hrvatski sabor na sjednici 7. ožujka 2014., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Imenuje se DINKO CVITAN Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske.

II.

Imenovani stupa na dužnost Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske 24. travnja 2014.

Klasa: 021-13/14-10/01

Zagreb, 7. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.