Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 34/2014 (18.3.2014.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

616

Na osnovi odredbi članka 87. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10, 8/11. 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 58. sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 156/13., 11/14. i 12/14.) u članku 63. stavku 2.

– u tablici: »I. razina – postupci za koje nije potrebna dodatna oprema i/ili dodatna edukacija« šifra i podaci pod šifrom OM187 brišu se.

Tablica: »II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija« mijenja se i glasi:

»II. razina – postupci za koje je potrebna dodatna oprema i/ili edukacija

Šifra DTP-a

NAZIV POSTUPKA

P/K

Koeficijent

OM200

Uobičajena elektrokardiografija: Snimanje 12 odvoda elektrokardiograma i očitavanje EKG nalaza¹

K

0,96

OM201

Spirometrija¹

P

0,96

OM202

Dermoskopija

P

1,35

OM203

Oftalmoskopija¹

P

0,76

OM204

Anoskopija. Endoskopska pretraga analnog kanala s krutim kratkim 'anoskopom'

K

0,77

OM205

Miringotomija

K

0,77

OM206

Ekscizija dobroćudnog tumora kože (primarni šav)

K

1,73

OM207

Primarna opskrba dubljih i većih rana (uključuje šivanje više slojeva tkiva i previjanje)

K

2,12

OM208

Krioterapija do 3 mjesta

K

1,15

OM209

Odstranjivanje površinskih stranih tijela iz oka, nosa, uha

K

0,96

OM210

Odstranjivanje stranih tijela s kože uz previjanje

K

0,38

OM211

Odstranjivanje stranih tijela sa sluznice i iz mekih tkiva (uključuje anesteziju i opskrbu rane)

K

1,92

OM212

Ispiranje želuca

K

1,73

OM213

Aspiracija pleuralne šupljine ili peritonealne šupljine

K

2,31

OM214

Repozicija i imobilizacija prijeloma ključne kosti, nadlaktice, podlaktice

K

2,50

OM215

Repozicija i imobilizacija prijeloma kosti natkoljenice, potkoljenice

K

2,88

OM216

Repozicija zglobova: ramena, lakta, interkarpalnih i karpometakarpalnih kostiju, patele, koljena, meniskusa, stopala

K

2,50

OM217

Stražnja tamponada nosa

K

2,12

OM218

Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser – akupunkture s helium laserom

K

0,38

OM219

Primjena elektroterapije

K

0,38

OM220

Primjena magnetoterapije

K

0,48

OM221

Primjena terapije laserom

K

0,58

OM222

Terapija protiv bolova (TENS)

K

0,29

OM223

Terapijski ultrazvuk lokomotornog sustava

K

0,48

OM224

Inhalacija s primjenom 1-3 lijeka (uključeni kortikosteroidi)

K

0,38

OM225

Kontinuirano jednodnevno monitoriranje arterijskog tlaka1

K

1,92

OM226

Pulsna oksimetrija

K

0,38

OM227

Dermoskopija u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi1

P

1,35

OM228

Krioterapija do 3 mjesta u slučaju horizontalno upućivanje u skupnoj praksi1

K

1,15

OM229

Jednokratna aplikacija akupunkturne terapije ili laser – akupunkture s helium laserom u slučaju horizontalnog upućivanje u skupnoj praksi1

K

0,38

OM230

Primjena elektroterapije u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi1

K

0,38

OM231

Primjena magnetoterapije u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi 1

K

0,48

OM232

Primjena terapije laserom u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi1

K

0,58

OM233

Terapija protiv bolova (TENS) u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi1

K

0,29

OM234

Terapijski ultrazvuk lokomotornog sustava u slučaju horizontalnog upućivanja u skupnoj praksi1

K

0,48

¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja DTP-a«.

Članak 2.

U članku 83. stavku 1. u tablici: »DTP »nulte« razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« šifra i podaci pod šifrom DM027 brišu se.

Članak 3.

U članku 84. stavku 2. tablica: »DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina« mijenja se i glasi:

»DTP I. razine _ KURATIVA_ djeca do 18 godina

Šifra
postupka

Vrsta postupka

koeficijent

DM300

Devitalizacija pulpe mliječnih zuba

0,30

DM301

Mortalna amputacija pulpe mliječnih zuba

0,70

DM302

Visoka vitalna amputacija (pri ozljedama zuba s nedovršenim rastom korijena)

0,41

DM303

Apeksifikacija (kalcijev hidroksid) nezavršenog rasta i razvoja korijena (po posjetu)

0,99

DM304

Aproksimalno zakošavanje (po zubu)

0,14

DM309

Vađenje mliječnog zuba

0,22

DM310

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 1 kanal

0,99

DM311

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 2 kanala

1,14

DM312

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 3 kanala

1,33

DM313

Čišćenje korijenskog kanala i primjena lijeka u kanalu – 4 kanala

1,51

DM314

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 1 kanal

1,25

DM315

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 2 kanala

1,47

DM316

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 3 kanala

1,73

DM317

Priprema i punjenje korijenskog kanala – 4 i više kanala

2,03

DM319

Cementni ispun na 1 plohi

0,57

DM320

Cementni ispun na više ploha

0,72

DM325

Ispun kompositni na jednoj površini (prekutnjaci i kutnjaci)

1,01

DM326

Ispun kompositni dvoplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

1,58

DM327

Ispun kompositni troplošni (prekutnjaci i kutnjaci)

1,97

DM328

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (prekutnjaci i kutnjaci)

0,76

DM330

Cementni ispun jednoplošni

0,39

DM331

Cementni ispun višeplošni

0,54

DM332

Amalgamski ispun jednoplošni

0,65

DM333

Amalgamski ispun dvoplošni

0,94

DM334

Amalgamski ispun troplošni

1,39

DM335

Amalgamski ispun – svaka dodatna ploha u istom posjetu

0,96

DM336

Ispun kompositni jednoplošni (sjekutići i očnjaci)

0,83

DM337

Ispun kompositni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

1,22

DM338

Ispun kompositni troplošni (sjekutići i očnjaci)

1,79

DM339

Ispun kompositni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

0,57

DM340

Ispun kompositni – dogradnja incizijskog kuta zuba – IV razred po BLACKU

1,16

«.

Članak 4.

U tablici iz članka 86. stavka 2. brišu se riječi: »ili DM004«.

Članak 5.

U tablici iz članka 92. stavka 1. tekst: »15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95« zamjenjuje se tekstom: »1,50 kuna po prijeđenom kilometru«.

Članak 6.

U tablici iz članka 93. stavka 1. tekst: »15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95« zamjenjuje se tekstom: »1,50 kuna po prijeđenom kilometru«.

Članak 7.

U članku 99. stavku 2. u Tablici 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, iza šifre SKZ62 dodaju se nove šifre s podacima kako slijedi:

»

SKZ63

Polisomnografija – odrasla osoba


12076

Uključuje dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja

1.028,70

SKZ64

Polisomnografija – dijete

      

12076

Uključuje dnevnu bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja

1.433,32

SKZ65

PET/CT pomoću F-18-F-DOPA (4)

 

 

Radiofarmak F-18-DOPA primjenjuje se kod inzulinoma u djece i odraslih, feokromocitoma, paraganglioma, metastatskog medularnog karcinoma štitnjače, tumora mozga te u specijaliziranim centrima u obradi Parkinsonove bolesti.

11.374,71

SKZ66

Prvi pregled specijalista

 

 

Ne uključuje potrošni materijal i lijekove. Može se zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istu kategoriju bolesti.

95,11

SKZ67

Kontrolni pregled specijaliste/subspecijalista

 

 

Ne uključuje potrošni materijal i lijekove

57,00

SKZ68

Timska konzultacija 3 i više specijalista

 

 

Ne može se fakturirati uz prvi i kontrolni pregled.

125,00

SKZ69

Ekspertiza specijalista

 

 

Provodi se samo na zahtjev za ekspertizom s opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe (u svrhu vještačenja). Može se fakturirati samo jednom.

187,00

SKZ70

Ekspertiza specijalističkog tima (3 i više specijalista)

 

 

Samo na zahtjev za ekspertizom više specijalista sa opsežnim stručnim mišljenjem o tijeku i rezultatima liječenja određenog zdravstvenog stanja osigurane osobe svakog specijalista zasebno (u svrhu vještačenja). Može se fakturirati samo jednom.

450,00

SKZ71

Konzultacija specijaliste (bez pacijenta)U slučaju traženja konzultacije osnovom medicinske dokumentacije tj. uputnice A5

37,50

«

Iza šifre PSL15 dodaju se nove šifre s podacima kako slijedi:

»

DRM01

Krioterapija/Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena – do pet mjesta

            

     

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta liječenja. Može se fakturirati samo jednom.

38,00

DRM02

Krioterapija/Elektrokoagulacija/Ekskohleacija kožnih promjena – više od pet mjesta

 

 

Uključuje orijentacijski pregled te zbrinjavanje mjesta liječenja. Može se fakturirati samo jednom.

57,00

DRM03

Digitalna dermoskopija (i softverska analiza podataka)

 

 

Uključuje klinički pregled specijaliste, savjetovanje i interpretaciju nalaza. Može se zaračunati samo jednom.

104,00

DMD01

Prvi pregled specijalista dentalne medicine

 

 

Ne uključuje potrošni materijal i lijekove. Može se zaračunati najviše jednom svakih 6 mjeseci za istu kategoriju bolesti.

57,00

DMD02

Kontrolni pregled specijalista dentalne medicine

 

 

Ne uključuje potrošni materijal i lijekove.

32,00

PSH01

Prva ambulantna psihijatrijska obrada (uključuje suportivnu psihoterapiju)

 

 

Ne uključuje lijekove. Zaračunava se samo jednom na početku liječenja.

110,27

PSH02

Ponovna ambulantna psihijatrijska obrada (uključuje suportivnu psihoterapiju)

 

 

Ne uključuje lijekove.

85,00

PSH03

Suportivna psihoterapija

 

 

Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove.

65,00

PSH04

Obiteljska, odnosno psihoterapija bračnih i drugih parova

 

 

Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove. Provodi se osnovom uputnice jednog partnera odnosno člana obitelji na čije ime se ispostavlja račun.

225,00

PSH05

Psihoterapija (ponašanja, analitička)

 

 

Ne može se zaračunati uz DTP PSH01 i PSH02. Ne uključuje lijekove.

125,00

PSH06

Grupna psihoterapija (5 i više pacijenata)

 

 

Ne može se zaračunati uz PSH01 i PSH02 . Fakturira se za svakog pacijenta zasebno.

43,00

ANG01

Mjerenje transkutanog tlaka kisika (tcpO2) u mekim čestima jedne noge

 

 

Kod bolesnika s kritičnom ishemijom noge i stopala.

168,29

ANG02

Mjerenje transkutanog tlaka kisika (tcpO2) u mekim čestima obje noge

 

 

Kod bolesnika s kritičnom ishemijom nogu i stopala.

252,44

«.

Tablice 2.3. i 2.3.1 mijenjaju se i glase:

»Tablica 2.3. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – ortodoncija (doktor)

ŠIfra

Naziv DTP-a

KRITERIJ – dijagnoza

KRITERIJ – šifra postupka

Opis

Cijena

DMO01

Dijagnostički postupci u ortodonciji*

 

31014, 31003, 13020, 13021, 13023, 31013

Zaračunava se 1x pred početak ortodontskog liječenja. Uključuje uzimanje otiska, analizu studijskog modela, očitavanje ortopantomogram snimke, kefalometrijsku analizu i Rtg analizu šake, intraoralne i ekstraoralne fotografije pacijenta

102,13

DMO02

Fiksna ortodontska terapija za jednu čeljust


13020, 13021, 13023, 31014, 52482,52470, 52471, 52356, 91310, 52466, 52468, 52473, 45210, 45320, 52462

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, analizu telerentgenskih snimaka, strojno čišćenje cakline sa jetkanjem cakline,postavljanje fiksne ortodontske naprave za jednu čeljust, te potreban materijal (lukovi, prsteni, klasične metalne bravice, sa ostalim potrebnim materijalom)** kefalometrijsku analizu, Rtg analizu šake, kontrolni pregled tijekom ortodontske terapije s prilagođavanjem i aktiviranjem fiksne ortodontske naprave, skidanje bravica, prstena, lukova, čišćenje i poliranje zubi u jednoj čeljusti i fluoridacija zubi sa ostalim potrebnim materijalom***, postava retainera nakon ortodontske terapije, uzimanje završnog otiska i arhiviranje sa ostalim potrebnim materijalom****, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom retainera – naprave za retenciju po čeljusti.

3.854,61

DMO03

Mobilna ortodontska terapija – monomaksilarnom napravom (jedna čeljust)

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52485, 52487, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontske naprave, postavu monomaksilarane mobilne ortodontske naprave, kontrole tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne monomaksilarne ortodontske naprave.

1.764,58

DMO04

Mobilna ortodontska terapija – bimaksilarnom napravom (obje čeljusti)

 

13020, 13021, 13023, 52461, 52463, 52486, 52488, 91310, 52466

Uključuje specijalistički pregled, uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog lječenja/ortodontske naprave, postavu bimaksilarne mobilne ortodontske naprave, kontrolu tijeka ortodontske terapije s readaptacijom mobilne bimaksilarne ortodontske naprave.

2.379,88

DMO05

Delairova maska

K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310, 52466

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Delairove maske u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Delairovom maskom s readaptacijom – prema utvrđenoj medicinskoj indikaciji.

1.936,14

DMO06

Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE

K07.0, K07.1, K07.2, Q35

13020, 13021, 13023, 91310,52466

Uključuje uzimanje otiska, analizu i nacrt liječenja, rad i postavu ortodontske naprave za širenje nepca-RPE s kontrolnim pregledima uključujući potrošni materijal.

821,05

DMO07

Headgear

 

52472

Uključuje uzimanje otiska i postavljanje Headgear-a u tijeku ortodontske terapije fiksnom ortodontskom napravom, troškove materijala, kontrole tijeka ortodontske terapije Headgear-om s readaptacijom.

(553,56)

DMO08

Reparatura mobilne ortodontske naprave

 

13020, 13021, 1302352464, 52465

Reparatura mobilne ortodontske naprave bez ili sa novim elementima. Uključuje uzimanje otiska, korekcija pri predaji naprave.

130,69

* ispostavlja se račun u svrhu dijagnostičke obrade kod osigurane osobe kod koje se ne nastavlja liječenje ortodontskom napravom

** ljepilo za bravice, intermaksilarne gumice, elastični lančić, opruge, vezilice, stoperi i separator

*** karbidna svrdla, polirne gumice, sredstva za fluoridaciju, pasta za poliranje

**** tvrdi gips, prozirne folije, akrilat, žica, tekući kompozit, sredstvo za jetkanje sa adhezivom, alginat.

Tablica 2.3.1. Cijena dijagnostičko-terapijskog postupka dentalne tehnike za ortodonciju

Šifra DTP-a

Naziv DTP-a

Kriterij šifra ortodontske naprave

Opis

Cijena (kn)

DTO10

Lab. izrada studijskog modela pri dijagnostičkom postupku ili pri ortodontskoj terapiji (fiksnom orto. napravom, Delairovom maskom i headgear-om) za obje čeljusti

52491, 52497, 52492

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi studijskih modela.

85,00

DTO03

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

52493

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne za 1 čeljust

500,00

DTO04

Lab. izrada mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna (za obje čeljusti)

52494

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne (za obje čeljust)

595,00

DTO05

Lab. izrada retainera (za 1 čeljust)

52495

Rad i materijal dentalnog tehničara pri izradi retencijske naprave – retainer (za 1 čeljust)

250,00

DTO06

Reparatura mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52496

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – monomaksilarne

120,00

DTO07

Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne – 1x godišnje tijekom ortodontske terapije

52300

Rad i materijal popravka mobilne ortodontske naprave – bimaksilarne

120,00

DTO09

Lab. izrada ordontske naprave za forsirano širenja nepca (RPE) – 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

52498

Rad i materijal pri izradi ortodontske naprave za forsirano širenje nepca– 1x tijekom ortodontskog liječenja prema med. indikaciji

460,00

«.

Članak 8.

U članku 101. stavku 1. podstavku 1. u Tablici 3.1. pod šifrom E63Z broj: »0,54« zamjenjuje se brojem: »0,18«.

Članak 9.

U članku 103. stavku 1. tablica 3.2. Cijene jednodnevne kirurgije mijenja se i glasi:

»Tablica 3.2. Cijene jednodnevne kirurgije

Šifra DTP*

Naziv DTP jednodnevne kirurgije

Opis

Cijena (kn)**

JDK01

Operacija karpalnog kanala

 

1.364,00

JDK02

Postupci zbog strabizma

Popravak strabizma koji obuhvaća 1 ili više mišića, na jednom ili oba oka

2.932,60

JDK03

Operacija katarakte

 

2.637,80

JDK04

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

Uključuje PHD

2.387,00

JDK05

Miringotomija s umetanjem cjevčice (jedno uho ili oba)

 

2.046,00

JDK06

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

 

2.932,60

JDK07

Operacija ingvinalne/femoralne hernije (jednostrano ili obostrano)

 

3.682,80

JDK08

Laparoskopska kolecistektomija

Uključuje PHD

6.751,80

JDK09

Odstranjenje unutarnjeg fiksatora ili koštanog implantata

 

2.455,20

JDK10

Artroskopija

 

2.659,80

JDK11

Hemoroidektomija/Ekscizija pilonidalne ciste

Uključuje PHD

3.000,80

JDK12

TURP

Uključuje PHD

4.637,60

JDK13

Obrezivanje (cirkumcizija)

 

750,20

JDK14

LETZ, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

Uključuje PHD

1.705,00

JDK15

Kiretaža/Histeroskopija/Pobačaj (medicinski indiciran)

Uključuje PHD

750,20

* JDK se može fakturirati samo na pripadajuću šifru djelatnosti 2xxxxx2

** Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal, lijekove, smještaj«.

Članak 10.

U članku 107. stavku 1. ispod Tablice 4.1. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite, tekst pod oznakom »**« mijenja se i glasi:

**Ljekarne izdavanje lijeka Moviprep zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova..«

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 5. i 6. ove Odluke koje stupaju na snagu od 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/14-01/48

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

34 18.03.2014 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja