Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"

NN 34/2014 (18.3.2014.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"

34 18.03.2014 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "2014. FIFA Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu"

HRVATSKA NARODNA BANKA

618

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. ožujka 2014. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »2014. FIFA SVJETSKO NOGOMETNO PRVENSTVO U BRAZILU«

1. Hrvatska narodna banka u suradnji s Hrvatskim novčarskim zavodom d.o.o. iz Zagreba izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu održavanja Svjetskoga nogometnog prvenstva 2014. u Brazilu.

2. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 150 kuna, u količini ne većoj od 10 000 komada i u ukupnom iznosu ne većem od 1.500.000,00 kuna.

3. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 24 grama i promjer od 37 milimetara.

4. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je službenog amblema Svjetskoga nogometnog prvenstva u Brazilu. Kružno, uz rub, ispisan je tekst »FIFA SVJETSKO PRVENSTVO 2014«. U donjem polukrugu, u dva retka, ispisan je tekst »FIFA WORLD CUP BRASIL«.

5. Prigodni srebrni kovani novac od 150 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu stiliziran je prikaz brazilskog mravojeda, službene maskote Svjetskoga nogometnog prvenstva 2014. U gornjoj polovini, iznad prikaza maskote, ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. U donjoj polovini, lijevo od maskote, u dva retka, ispisana je nominalna vrijednost »150« i naziv novčane jedinice »KUNA«. Desno od maskote, u istoj razini kao i oznake nominalne vrijednosti i naziv novčane jedinice, prikaz je grba Republike Hrvatske. U središnjem dijelu, uz donji rub, oznaka je godine »2013.«

6. Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca od 150 kuna gladak i ima utisnute tehničke podatke »Ag 925/1000 24 g ø 37 mm PP HNZ«.

7. Autor je idejnoga i likovnog rješenja srebrnoga kovanog novca od 150 kuna Matej Pašalić, akademski kipar.

8. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke prodavat će se u Republici Hrvatskoj po cijeni od 326,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

9. Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz točke 2. ove Odluke obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o. iz Zagreba.

10. Prigodni srebrni kovani novac iz točke 2. ove Odluke pustit će se u prodaju 25. ožujka 2014.

11. Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana njene objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 792/2014.

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.