Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

NN 35/2014 (19.3.2014.), Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

627

Na temelju članka 232. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj: 116/03., 17/04., 136/04., 107/07., 61/11. i 25/13.), Ministarstvo socijalne politike i mladih objavljuje

MINIMALNE NOVČANE IZNOSE

POTREBNE ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta koje je dužan platiti roditelj koji ne živi s djetetom, a određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, koja je za 2013. godinu iznosila 5.515,00 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku, broj: 9.1.1/12. od 28. veljače 2014. godine, iznose:

– za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 937,55 kn,

– za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.103,00 kn,

– za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.213,30 kn.

Ovi Minimalni novčani iznosi stupaju na snagu 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 552-07/14-01/8

Urbroj: 519-03-1-1/3-14-3

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.