Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 40/2014 (28.3.2014.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

692

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013 i 9/2014), u članku 6. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Prodekan fakulteta bez pravne osobnosti

– redoviti profesor, trajno zvanje

– redoviti profesor, prvi izbor

– izvanredni profesor

– docent                                                                 3,104«.

Dosadašnje točke 5. do 15. postaju točke 6. do 16.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika

ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika

ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje

3 programa i s 451 i više učenika

ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama s 201 i više učenika

ravnatelj srednje škole s učeničkim domom                    2,076

2. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika

ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama od 101 do 200 učenika

ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika           1,920

3. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika

ravnatelj srednje škole do 300 učenika

ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu

s teškoćama do 100 učenika

ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika

ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim

preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima                                 1,765

4. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim

preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima                                  1,688

b) Radna mjesta I. vrste

1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog

profila – savjetnik                                                        1,676

2. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog

profila – mentor                                                          1,532

3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog

profila                                                                       1,385

4. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog

profila – bez položenog stručnog ispita                         1,164

5. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj

– savjetnik                                                                1,614

6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj

– mentor                                                                  1,481

7. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj            1,325

8. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj

– bez položenog stručnog ispita                                 1,124

9. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj

– bez odgovarajuće vrste obrazovanja                        1,124

10. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim

ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem

se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s

višom stručnom spremom prema ranijim

propisima – savjetnik                                              1,414

11. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim

ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem

se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s

višom stručnom spremom prema ranijim

propisima – mentor                                                1,337

12. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem

se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj

s višom stručnom spremom prema ranijim

propisima                                                             1,235

13. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim

sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim

studijem, strukovni učitelj s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima – savjetnik           1,341

14. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim

sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim

studijem, strukovni učitelj s višom stručnom

spremom prema ranijim propisima – mentor             1,254

15. učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom

odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi

sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji

zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom

odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim

i plesnim školama sa završenom glazbenom

školom                                                                   1,235

c) Radna mjesta II. vrste

1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim

sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem,

strukovni učitelj s višom stručnom spremom

prema ranijim propisima 1,164

2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim

sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem,

strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema

ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita         0,984

3. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim

ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem

se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s

višom stručnom spremom prema ranijim

propisima – bez položenog stručnog ispita                    0,984

4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik,

odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja             0,984

5. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa      1,164

6. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu

plesa – bez položenog stručnog ispita                           0,984

7. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i

fizioterapeut                                                              1,067

8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i

fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita                 0,902

9. strukovni učitelj – savjetnik                                      1,173

d) Radna mjesta III. vrste

1. strukovni učitelj – mentor 1,090

2. strukovni učitelj                                                     1,034

3. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita       0,863

4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik,

odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja            0,863

5. suradnik u nastavi                                                  1,004

6. službenik koji istovremeno obavlja poslove

voditelja računovodstva i tajnika                                  0,999

7. tajnik školske ustanove prema

članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                         0,970

8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar                      0,941

9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar –

bez položenog stručnog ispita                                      0,795

10. radnik u školskim radionicama i na školskim

dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom

domu (noćni pazitelj)                                                  0,776

11. domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor             0,776

e) Radna mjesta IV. vrste

1. Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir,

vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi

u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja,

glačanja i šivanja                                                       0,601.«.

Članak 3.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/14-03/35

Urbroj: 50301-04/12-14-5

Zagreb, 27. ožujka 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

40 28.03.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 40 28.03.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 40 28.03.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 40 28.03.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama 40 28.03.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama