Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 40/2014 (28.3.2014.), Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

722

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, objavljenog u »Narodnim novinama« broj 34 od 18. ožujka 2014. utvrđene su tiskarske greške te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

U članku 13. stavak 4. zamjenjuje se novim tekstom koji glasi:

»4.1. Tjedna radna obveza učitelja predmetne nastave u redovitoj nastavi za puno radno vrijeme iznosi:

– učitelji Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta
   koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

20 sati

– učitelji stranog jezika

21 sat

– učitelji ostalih nastavnih predmeta

22 sata.

4.2. Učitelj predmetne nastave ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je redovitom nastavom zadužen s najmanje:

– učitelji Hrvatskoga jezika, jezika nacionalnih manjina, Matematike i nastavnih predmeta
   koji se u svim razredima predmetne nastave izvode 1 sat tjedno

18 sati

«

– učitelji stranog jezika

19 sati

– učitelji ostalih nastavnih predmeta

20 sati

Klasa: 602-02/14-05/00001

Urbroj: 533-25-14-0011

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

40 28.03.2014 Ispravak Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi