Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

42 02.04.2014 Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

MINISTARSTVO TURIZMA

781

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZAPOSLENI U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE, GRADA, ŽUPANIJE I GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

I. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE I GRADA

Članak 1.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

6. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 3.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice grada mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 4.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice općine ili grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 5.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice grada primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice područja i turističke zajednice iz članka 60. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08.).

Članak 6.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice općine primjenjuju se i na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice mjesta.

II. UVJETI ZA ZAPOSLENE U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Članak 7.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

4. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca potpisanu od strane najmanje dvije osobe;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

7. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 8.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Turističkog ureda i direktor posebno specijaliziranog ureda unutar Turističkog ureda) u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 9.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u struci;

3. da poznaje jedan svjetski jezik (ukoliko sistematizacija radnog mjesta uključuje rad sa strankama);

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 10.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na zaposlene u turističkom uredu turističke zajednice županije primjenjuju se i na zaposlene u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zagreba.

III. UVJETI ZA ZAPOSLENE U GLAVNOM UREDU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 11.

Direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje;

4. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca potpisanu od strane najmanje dvije osobe;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

7. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 12.

Radnik zaposlen na rukovodećim poslovima (pomoćnik direktora Glavnog ureda, direktor ureda unutar Turističkog ureda i voditelj) u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 13.

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

3. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 14.

Direktor predstavništva ili voditelj ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica);

2. da ima pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3. da izradi prijedlog svog programa rada predstavništva odnosno ispostave za jednogodišnje razdoblje;

4. da ima najmanje jednu preporuku prijašnjih poslodavaca potpisanu od strane najmanje dvije osobe;

5. da aktivno zna jedan i poznaje jedan svjetski jezik ili jezik zemlje u kojoj obnaša dužnost direktora;

6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

7. da poznaje rad na osobnom računalu.

Članak 15.

Preporuka navedena u članku 7. t. 4., članku 11. t. 4. i članku 14. t. 4. ovog Pravilnika mora sadržavati podatke o sljedećim sposobnostima i vještinama:

– komunikacijskim vještinama u govoru i pismu,

– pristupu poslu i sposobnosti timskog, kao i samostalnog rada,

– sposobnosti marketinškog pristupa poslu,

– stručnosti i odnosu prema kolegama,

– posvećenosti poslu i ostvarenim rezultatima,

– sposobnosti pregovaranja i predstavljanja argumenata,

– organizacijskim sposobnostima.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (»Narodne novine«, broj 110/10.).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/3

Urbroj: 529-05-14-02

Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.