Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

42 02.04.2014 Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

783

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O MATERIJALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RAD GRAĐEVINSKIH INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni materijalno-tehnički uvjeti za rad građevinskih inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 153/2013) i drugih propisa koji uređuju gradnju i prostorno uređenje.

Članak 2.

Materijalno-tehničkim uvjetima u smislu ovog Pravilnika smatraju se zaštitna oprema i sredstva za rad inspektora u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora na terenu, prijevozna sredstva koja su inspektoru neophodna u obavljanju inspekcijskih nadzora i oprema predviđena za zajedničko korištenje u uredima.

Članak 3.

Oprema propisana ovim pravilnikom je sljedeća:

(1) Zaštitna oprema za rad inspektora na terenu koja obuhvaća:

– plastičnu zaštitnu kacigu,

– zaštitne naočale,

– zaštitne vodonepropusne cipele za zaštitu gležnja, sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj,

– gumene čizme sa zaštitnom kapicom i donjim dijelom otpornim na proboj,

– cipele za hod po neravnom/tvrdom terenu sa vibro-poplatom

– vjetrovku, vodonepropusnu i vjetronepropusnu, s kapuljačom i podstavom kao uloškom,

– kišnu kabanicu,

– prsluk podstavljen, s natpisom GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Rok trajanja zaštitne opreme iz stavka 1. ovog članka je dvije godine, osim za zaštitnu kacigu.

(2) Sredstva za rad inspektora u svrhu obavljanja inspekcijskog nadzora na terenu

– poslovna torba s pretincima,

– plastična crtaća podloga formata A-4,

– plastificirana mjerna vrpca do 5,0 m,

– metalna/plastificirana mjerna vrpca 30-50 m, za više inspektora

– laserski daljinomjer,

– prijenosno računalo/tablet ili uređaj sličnih tehničkih karakteristika

– uređaj za navigaciju/geopoziciranje, samostalan ili ugrađen u prijenosno računalo/tablet/ili uređaj sličnih tehničkih karakteristika i/ili mobilni telefon

– mobilni telefon sa bežičnom slušalicom

– digitalni fotoaparat

– prijenosni printer i skener A4 formata

(3) Prijevozno sredstvo za obavljanje inspekcijskih nadzora inspektora je osobni i/ili terenski automobil.

(4) Oprema predviđena za zajedničko korištenje u uredima

– uredske prostorije trebaju biti opremljene prema posebnom propisu za svako pojedino radno mjesto

– za zajedničko korištenje treba osigurati stol i stolice za održavanje sastanaka,

– spremište za odlaganje spisa opremljeno metalnim policama i/ili ormarima

– višekorisnički i višefunkcijski uređaj za kopiranje/ispis/skeniranje s mogućnošću priključenja na internet.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/14-01/657
Urbroj: 531-07-14-1
Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.