Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

786

Na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ZATVARANJA I OZNAČAVANJA ZATVORENOG GRADILIŠTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način zatvaranja gradilišta i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno dijela gradilišta od strane građevinskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.

Članak 2.

Građevinski inspektor naredit će zatvaranje gradilišta na licu mjesta postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Iznimno, građevinski inspektor može zatvoriti gradilište, odnosno dio gradilišta velike površine i/ili duljine, postavljanjem više službenih znakova.

Članak 3.

Naredbu o zatvaranju gradilišta, odnosno dijela gradilišta građevinski inspektor utvrđuje zapisnikom o inspekcijskom nadzoru.

Članak 4.

Službeni znak i traka s oznakom »GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA« postavljaju se na gradilištu, odnosno dijelu gradilišta na vidljivom mjestu i na prikladan način.

Članak 5.

(1) Građevinski inspektor zapisnikom o inspekcijskom nadzoru utvrđuje zatvaranje gradilišta te one radove koji se mogu obaviti na zatvorenom gradilištu radi izvršenja rješenja građevinskog inspektora.

(2) Građevinski inspektor zatvara gradilište postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu i u slučaju kada na gradilištu nisu zatečeni investitor, odnosno vlasnik i/ili izvođač ako utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti za izricanje te mjere.

Članak 6.

Likovni prikaz službenog znaka i trake s pripadajućim tekstom i bojom sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, br. 47/12).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/14-01/658

Urbroj: 531-07-14-01

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

LIKOVNI PRIKAZ SLUŽBENOG ZNAKA I TRAKE

OPIS: Okvir slike i »×« unutar slike su crvene boje, podloga unutar okvira je žute boje, a ostali dio slike i tekst su crne boje. Službeni znak je izrađen od tvrde plastike.

OPIS: Traka je žute boje i sadrži istovjetan grafički dio službenog znaka u odgovarajućem mjerilu. Tekst je crne boje.

42 02.04.2014 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta