Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007

NN 43/2014 (4.4.2014.), Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

802

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (EU) BR. 1308/2013 OD 17. PROSINCA 2013. KOJOM SE USPOSTAVLJA ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I UKIDAJU UREDBE VIJEĆA (EEZ) BR. 922/72, (EEZ) BR. 234/79, (EZ) BR. 1037/2012 I (EZ) BR. 1234/2007

Članak 1.

Ovim se Naputkom uređuje provedba Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 od 17. prosinca 2013. godine kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2012 i (EZ) br. 1234/2007, odnosno Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007., kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i donose posebne odredbe za određene poljoprivredne proizvode (Jedinstvena Uredba o ZOT-u), prema korelacijskoj tablici iz Priloga XIV. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013, u cilju usklađenja pojedinih odredbi Zakona o vinu (Narodne novine, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) s odredbama iz priloga VII., dio II. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013, odnosno priloga XI.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007.

Članak 2.

Za proizvode iz članka 11. Zakona o vinu, minimalni stvarni alkohol iznosi 9 % vol., čime se ograničenje minimalnoga stvarnog alkohola usklađuje s odredbom iz priloga VII., dio II. uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013, odnosno priloga XI.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007.

Članak 3.

Odredba članka 2. ovog Naputka primjenjuje se na vina berbe 2013. pa nadalje.

Članak 4.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvim danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/98

Urbroj: 525-07/0034-14-2

Zagreb, 31. ožujka 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.