Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

NN 43/2014 (4.4.2014.), Odluka o visini naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

805

Na temelju članka 107. stavka 6. podstavka 5. Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj 63/07, 146/08 i 59/12) ministar zdravlja donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZDRAVSTVENOG PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

II.

Visina naknade zdravstvenog pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja određuje se u netto iznosu od 350,00 kuna, po osobi.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o visini naknade zdravstvenih pregleda za držanje ili držanje i nošenje oružja, klasa: 500-02/96-01/191 urbroj: 534-02-29-96-0002 od 15. travnja 1996. godine (»Narodne novine«, broj 45/1996).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/13

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-06

Zagreb, 27. ožujka 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.