Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

NN 44/2014 (7.4.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

815

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 109/2007 i 54/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, br. 10/2008, 7/2009, 158/2013 i 1/2014), Obrazac: PR-RAS-NPF i Obrazac: S-PR-RAS-NPF mijenjaju se i sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 2.

Financijski izvještaji za 2014. godinu sastavljaju se na obrascima iz članka 1. ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/38

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 3. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


Obrazac PR-RAS-NPF

Obrazac S-PR-RAS-NPF


44 07.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija 44 07.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija