Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

45 09.04.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

850

Na osnovi članka 20. stavka 9., a u svezi s člankom 157. točkom 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.), članka 17. Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine« broj 86/13. i 90/13.) i članka 26. točke 11. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11.,18/13. i 1/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 60. sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 17/09., 46//09., 04/10., 13/10., 110/10., 131/10., 01/11., 16/11., 52/11., 129/13. i 146/13.) u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, doktor primarne zdravstvene zaštite može na jedan recept propisati zavojni materijal naveden u osnovnoj, odnosno dopunskoj listi lijekova Zavoda, a najviše za potrebe liječenja do 7 dana.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/77

Urbroj: 338-01-01-14-01

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.