Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade maestru Milanu (Petar) Horvatu - posmrtno

NN 46/2014 (11.4.2014.), Odluka o dodjeli priznanja Hrvatske državne nagrade maestru Milanu (Petar) Horvatu - posmrtno

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

863

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članaka 2., 3. i 25. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Hrvatska državna nagrada, za iznimno i uspješno promoviranje glazbene umjetnosti i dugogodišnje vrhunsko glazbeno i pedagoško djelovanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, dodjeljuje se posmrtno

maestro MILAN (Petar) HORVAT.

Klasa: 061-01/14-02/01

Urbroj: 71-05-04/1-14-01

Zagreb, 21. siječnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.