Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

NN 46/2014 (11.4.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

46 11.04.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

866

Na temelju članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 34. stavaka 9. i 10., članka 38. stavka 3., članka 39. stavaka 3., 7. i 8., članka 41. stavka 3., članka 45. stavka 2., članka 46. stavka 4. i članka 47. stavka 5. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/2005 i 55/2011), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA I ŠIRENJA ORGANIZAMA ŠTETNIH ZA BILJE, BILJNE PROIZVODE I DRUGE NADZIRANE PREDMETE I MJERAMA SUZBIJANJA TIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Provedbena direktiva Komisije 2014/19/EU od 6. veljače 2014. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 38, 7. 2. 2014.).

Članak 2.

U Pravilniku o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine«, br. 74/2006, 84/2010 i 120/2011), u Prilogu 1., Popisu I., dijelu A, odjeljku II., pododjeljku (a), točka 0.1. briše se.

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/25
Urbroj: 525-09/0822-14-2
Zagreb, 26. veljače 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.