Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

NN 48/2014 (17.4.2014.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

HRVATSKI SABOR

902

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13.) Hrvatski sabor na sjednici 11. travnja 2014., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenuju se:

– prof. dr. sc. Georg Drezner

– dr. sc. Paul Stubbs

– dr. sc. Katarina Horvat Levaj

– dr. sc. Krešo Kadija.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se:

– akademik Ivica Kostović

– prof. dr. sc. Željko Grabarević

– prof. dr. sc. Marko Duvnjak

– prof. dr. sc. Ivo Družić

– prof. dr. sc. Emilio Marin

– prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

– prof. dr. sc. Frano Barbir.

III.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika visokih škola imenuju se:

– dr. sc. Mladen Mauher

– prof. dr. sc. Mladen Žinić.

IV.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika gospodarstva imenuju se:

– dr. sc. Darko Huljenić

– dr. sc. Jakob Nakić.

V.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika poduzetništva imenuju se:

– mr. sc. Mislav Balković

– Agan Begić.

VI.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika sindikata imenuje se prof. dr. sc. Krunoslav Pisk.

VII.

Za predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenuje se prof. dr. sc. Ivo Družić.

VIII.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/14-07/16

Zagreb, 11. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.