Odluka o postavljanju mr. sc. Zvonimira Frke Petešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegalu, sa sjedištem u Rabatu

NN 48/2014 (17.4.2014.), Odluka o postavljanju mr. sc. Zvonimira Frke Petešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegalu, sa sjedištem u Rabatu

48 17.04.2014 Odluka o postavljanju mr. sc. Zvonimira Frke Petešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegalu, sa sjedištem u Rabatu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

903

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/1301/14, urbroj: 5030115/1-14-20 od 8. travnja 2014., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ZVONIMIR FRKA PETEŠIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegalu, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/14-02/14
Urbroj: 71-05-03/1-14-2
Zagreb, 11. travnja 2014.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.