Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

NN 48/2014 (17.4.2014.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

905

Na temelju članka 84. stavka 13. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, broj 22/2013, 32/2013 i 81/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI TROŠARINE NA MOTORNE BENZINE, PLINSKO ULJE I KEROZIN ZA POGON

Članak 1.

U Uredbi o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (»Narodne novine«, broj 109/2013) u članku 3., u tablici, točka 1. i u točki 2. podtočka 2.1. mijenja se i glasi:

1.

Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:


1.1.

Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31,
2710 11 51, 2710 11 59

4.300,00 kn/1000 1


1.2.

Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31,
2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49

3.660,00 kn/1000 1

2.

Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49


2.1.

za pogon

2.860,00 kn/1000 1

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/41

Urbroj: 50301-05/16-14-2

Zagreb, 17. travnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.


48 17.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon 48 17.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon 48 17.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon 48 17.04.2014 Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon