Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina

NN 48/2014 (17.4.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

927

Na temelju članaka 14., 16., 25., 29. i 31. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROIZVODNJI VINA

Članak 1.

U Pravilniku o proizvodnji vina (»Narodne novine«, br. 2/2005 i 137/2008), članak 36. mijenja se i glasi:

»Desertna vina proizvode se od sorata sukladno Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, br. 159/2004, 14/2005, 42/2005, 62/05, 3/2006, 37/2006, 76/2006, 44/2007, 118/2007, 133/2007, 86/2008, 117/2008, 124/2008, 148/2008, 45/2009, 153/2009, 46/2010, 129/2010, 31/2011, 78/2011, 67/2012 i 101/2012).

Minimalna prirodna volumna alkoholna jakost u desertnim vinima iznosi 16 % vol.

Kvalitetno desertno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i vrhunsko desertno vino s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom moraju sadržavati najmanje 9 % vol. stvarnog alkohola.

Sadržaj ukupnog sumpornog dioksida u desertnim vinima može biti maksimalno:

– 200 mg/L, u vinima do 50 g/L neprovrela šećera,

– 300 mg/L, u vinima sa više od 50 g/L neprovrela šećera.«.

Članak 2.

Odredba članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuje se na vina berbe 2013. godine pa nadalje.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124

Urbroj: 525-07/0034-14-10

Zagreb, 8. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.