Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

NN 49/2014 (18.4.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

49 18.04.2014 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

946

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) i članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O STAVLJANJU U PROMET VINA I VINA SA ZAŠTIĆENOM OZNAKOM IZVORNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, broj 142/2013), članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe članka 4. Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine«, br. 7/97, 57/2000 i 137/2012) primjenjuju se na mirna vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, pjenušava vina, biser vina, gazirana vina i specijalna vina.

(2) Odredbe članka 5. Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva primjenjuju se na mirna vina bez zaštićene oznake izvornosti kao i na mirna vina bez zaštićene oznake izvornosti sa oznakom sorte i/ili godine berbe (sortna vina).«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124
Urbroj: 525-07/0034-14-11
Zagreb, 9. travnja 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.