Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

NN 50/2014 (23.4.2014.), Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

50 23.04.2014 Odluka o izmjeni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

973

Na temelju članka 55. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 109/12 i 12/14) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 10. 4. 2014. godine donijelo

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

Članak 1.

U Odluci o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (»Narodne novine«, br. 23/14) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.«

Članak 2.

Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nezaposlena osoba je dužna priložiti:

– kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke: ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, a dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti,

– kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 1. ove Odluke: prijevoznu kartu odnosno prijevozne karte ili, ako ne koristi vlak ili autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa te račun tvrtke koja je obavila preseljenje, a dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti,

– kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. stavka 2. ove Odluke: ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu te prijevoznu kartu, ili ako ne koristi vlak ili autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 102-05/14-01/55
Urbroj: 344-67/1-14-5
Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednica Upravnoga vijeća
Tatjana Dalić, v. r.