Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014"

NN 51/2014 (25.4.2014.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2014"

HRVATSKA NARODNA BANKA

987

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 18. travnja 2014. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2014.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2014.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 30. travnja 2014.

2. Iz točke 1. ove Odluke izuzima se kovani novac od 1 kune glede oznake godine kovanja i datuma puštanja u optjecaj. Kovani novac od 1 kune imat će ispred oznake godine kovanja »2014.« istaknutu godinu »1994.«, i to na sljedeći način: »1994. – 2014.« Navedenom oznakom Hrvatska narodna banka obilježit će 20. obljetnicu uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

3. Kovani novac od 1 kune iz točke 2. ove Odluke pustit će se u optjecaj 29. svibnja 2014.

4. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 793/2014.

Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.