Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.

NN 51/2014 (25.4.2014.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.

HRVATSKA NARODNA BANKA

988

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 18. travnja 2014. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNE OPTJECAJNE NOVČANICE OD 20 KUNA IZDANJE 30. SVIBNJA 2014.

1. U povodu obilježavanja 20. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 1994. – 2014., Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu optjecajnu novčanicu od 20 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2014.

2. Prigodna optjecajna novčanica iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 5.000.000 komada i u ukupnoj svoti od 100.000.000,00 kuna.

3. Prigodna optjecajna novčanica od 20 kuna s datumom izdanja 30. svibnja 2014. imat će osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 20 kuna izdanje 7. ožujka 2001. (»Narodne novine«, br. 44/2001. i 62/2001.), izuzevši sljedeće:

a) S lica: na lijevom polju novčanice, na dijelu gdje je ugrađen vodeni znak s likom Josipa Jelačića, otisnut je okomito, u trideset i četiri retka, u neprekinutom nizu tekst »DVADESETA OBLJETNICA HRVATSKOGA NOVCA KUNE I LIPE 2014.«. Tekst je otisnut mikropismom i tvori pravokutnu podlogu unutar koje je zadebljanjem pojedinih slova i brojki dobiven vidljiv efekt broja »20.«. Preko pravokutne podloge u tri je retka bojom koja se prelijeva otisnuta riječ »OBLJETNICA«. Na podlozi prevladava ljubičasto-crvenkasta boja.

b) S naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 30. SVIBNJA 2014.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

4. Ova odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 794/2014.

Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.