Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

NN 51/2014 (25.4.2014.), Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

990

Na osnovi članka 24. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. 8/11.,18/13. i 1/14.) i članka 39. stavka 2. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 49/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 58. sjednici održanoj 26. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koju osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu ostvariti na osnovi tiskanice uputnice čiji je oblik i sadržaj utvrđen Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i koja je otisnuta uz taj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, obuhvat te zdravstvene zaštite te rokovi važenja izdane uputnice ovisno o pojedinoj vrsti tražene zdravstvene zaštite kako slijedi:


Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04714-01/47

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. veljače 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik dr. med., v. r.

51 25.04.2014 Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice