Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 51/2014 (25.4.2014.), Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

991

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom i oblikovanjem tiskanice uputnice, čiji je oblik i sadržaj otisnut uz Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, objavljen u »Narodnim novinama« broj 49/14., uočena je pogreška, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 49/14.), tiskanica uputnice iz članka 39. stavka 1. zamjenjuje se novom tiskanicom uputnice čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Ispravak.

Klasa: 025-04/14-01/41

Urbroj: 338-01-01-14-3

Zagreb, 24. travnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za

zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

51 25.04.2014 Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja