Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 54/2014 (30.4.2014.), Rješenje o razrješenju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1016

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– prof. dr. sc. ŽELJKO HEĆIMOVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik Nacionalne kontaktne točke

– prof. dr. sc. VESNA GANTNER, na koju je imenovana kao predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– doc. dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Klasa: 080-02/14-02/75

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 24. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.