Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 54/2014 (30.4.2014.), Rješenje o imenovanju dijela članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1017

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, broj 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– mr. sc. LJERKA MARIĆ, predstavnica Nacionalne kontaktne točke

– mr. sc. BLAŽENKA MIČEVIĆ, predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo

– doc. dr. sc. NENAD LEDER, predstavnik javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti.

Klasa: 080-02/14-01/101

Urbroj: 5030115/1-14-02

Zagreb, 24. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.