Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 54/2014 (30.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1025

Na osnovi članka 24. stavak 3., a u svezi s člankom 157. točkom 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 62. izvanrednoj sjednici održanoj 29. travnja 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14. i 45/14.; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se:


TABELA

Članak 2.

U članku 59. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi: »U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, osigurane osobe do navršene 18. godine života odnosno osigurane osobe iznad 18. godine života na redovnom školovanju imaju pravo na baterije za slušna pomagala.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/14-01/124

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 29. travnja 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravsveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

54 30.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 54 30.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima